Luonto ja maisemakävely perinnebiotoopeilla, keskiajankylä. 2-2,5t

180,00 €
sis. ALV

Kuvaus

Opastus valtakunnallisesti arvokkaalla luontoalueella. Tutustumme luonnonhoidon menetelmiin ja maisemanhoitoon laiduntamalla, luontotyyppeihin, niittyjen ja ketojen eläimistöön sekä metsälaitumiin.